Řešení pro mezinárodní recruitment: Lidské zdroje ze střední a východní Evropy

Nábor zahraničních kvalifikovaných pracovníků do EU

Oddělení recruitmentu společnosti Workintense, které bylo založeno v roce 1996, se zabývá otázkou náboru zahraničních kvalifikovaných pracovníků do vaší společnosti. Prostřednictvím mezinárodního náboru pomáháme řešit problémy s nedostatkem zaměstnanců a uchazečů.

V rámci našich komplexních mezinárodních pracovních a náborových řešení jsme vybudovali síť desítek dceřiných společností na západoevropských a středoevropských trzích, které jsou mezi sebou propojeny nepřetržitě prostřednictvím nejnovějších ATS, CRM a ERP řešení na trhu. Tyto inovativní postupy nám umožňují prakticky okamžitě reagovat na požadavky klienta. Tato síť nám poskytuje přístup k velké skupině uchazečů, což nám umožňuje pružně reagovat na krátkodobé i dlouhodobé poptávky společností na lidské zdroje a nabírat kvalifikované odborníky ze zahraničí.

Každý den propojujeme více než 15 000 lidí se smysluplnou prací napříč širokou škálou dovedností a odvětví, což pomáhá k úspěchu klientů po celé Evropě.

Jaké výhody má mezinárodní nábor pracovníků?

Hledání kvalifikovaných lidských zdrojů není vždy snadné. Zejména to platí v odvětvích logistiky, výroby, energetiky a IT, kde často dochází k nedostatku pracovních sil – velké a malé podniky mají potíže s nalezením vhodných zaměstnanců a obsazením volných pracovních míst.

Rozšířením území vyhledávání zaměstnanců na celou Evropu zvyšujete své konkurenční šance.

Mnoho uchazečů ze zahraničí nejenže dokončilo specializované školení, ale často také má dovednosti, které je obtížné najít na domácím trhu. Důvody jsou například obsah školení nebo vzdělávání, které se liší v závislosti na zemi. Nejenže uzavíráte mezeru v práci s agenturou pro dočasnou výpomoc, ale také rozšiřujete své odborné znalosti.

Workintense EU recruitment – rychlé a efektivní zajištění zaměstnanců

„Workintense – Brings Progress“ – to je naše motto. Během celého procesu náboru Vás provázíme a podporujeme při školení a integraci zahraničních pracovníků ve Vaší společnosti.

Ke každému z našich klientů přistupujeme individuálně a osobně s cílem seznámit se s jejich firemní kulturou, strategií, posláním a vizí. To nám umožňuje nabízet zákazníkům efektivní strategická řešení pro zajištění pracovní síly, která splňují jejich firemní potřeby, umožňuje jim optimalizovat své zdroje, přináší další inovace do firemní kultury, a především přináší pokrok v dosažení cílů společnosti.

Krok 1: Nábor zahraničních kvalifikovaných pracovníků

Jako poskytovatel HR služeb vám pomáháme v počátečních fázích náboru zaměstnanců.

Máte-li nedostatek zaměstnanců, jednoduše nám poskytněte nejdůležitější informace o svých požadavcích na kandidáty a vytvoříme reklamní kampaň pro speciálně pro danou pozici. Náš tým odborníků vyhledá potenciální zaměstnance v celé Evropě a provede předběžný výběr. Nakonec zprostředkujeme komunikaci mezi uchazeči a společností.

Krok 2: Úspěšné zapracování a dohled nad zahraničními pracovníky

Pokud vybraní kandidáti splní Vámi zadaná kritéria, následuje jejich zapracování.

Mezinárodní personální leasing vyžaduje různé dokumenty, evidence a povolení. Workintense zajišťuje, aby byly všechny požadované dokumenty úplné, přesné a včasné.

Oddělení náboru pomáhá zaměstnanci najít ubytování a organizuje dopravu k místu výkonu práce.

Při správních řízeních jsme k dispozici jako kontaktní osoby a v případě potřeby také jako tlumočníci. Tímto způsobem zajistíme, aby byl průběh náborového procesu, a s ním souvisejících záležitostí, hladký a bez napětí.

Proč si vybrat nás?

Osobní přístup a přizpůsobení se potřebám vaší společnosti

25 let podnikatelských zkušeností a prosperity.

High-touch komunikace.

Zákaznická podpora 24/7 – Rychlá reakce na požadavky a zpětnou vazbu.

Komplexní přístup k náboru pracovníků.

Transparentní hlášení. Rychlá a efektivní řešení.

Pomáháme řešit vaše obchodní problémy.

Cílení na kvalitu služeb.

Nejnovější a inovativní technologické postupy a nástroje pro nábor zaměstnanců.

Rozsáhlá databáze aktivních a pasivních uchazečů o zaměstnání na trzích střední a východní Evropy.

Máme rádi svoji práci.