Najímání zahraničních pracovníků v kostce

České firmy se dnes dostávají do situace, kdy se pro ně stává velmi obtížným najít nové zaměstnance. Často se pro ně potom jediným řešením stává hledání pracovníků za hranicemi. I když však dokáží svými podmínkami přilákat pracovní sílu ze zahraničí, dostávají se do nekompromisního, časově náročného a nákladného procesu přijímání nových zaměstnanců ze zahraničí.

Jako jedna z největších náborových agentur ve střední Evropě má naše společnost WorkintenseGroup Solutions s podobnými problémy podnikatelů své zkušenosti a rozhodli jsme se, že v krátké příručce poskytneme přehled o základech problematiky zaměstnávání cizinců v České republice, přiblížíme některé bariéry a ukážeme vhodnou cestu výběru.

Zaměstnávání cizinců a předpoklady pro něj

Pokud se tuzemská firma rozhodne zaměstnávat cizince, musí se pustit do (nejenom) administrativně náročného úkolu. Níže jsme popsali oznamovací povinnosti zaměstnavatele zejména vůči úřadu práce ČR.

 • Pokud chce česká firma zaměstnat cizince, musí ze všeho nejdříve jako zaměstnavatel zaslat příslušné krajské pobočce Úřadu práce inzerát o volné pracovní pozici. Ten musí projít „testem trhu práce“. To znamená, že o volnou pozici by neměl projevit do 30 dnů projevit zájem žádný tuzemský pracovník. Tak se nabídka posune do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty (termín Zaměstnanecká karta bude vysvětlen níže). Cizince lze tedy zaměstnávat jen na pozice, o které tuzemští pracovníci do 30 dnů neprojeví zájem.
 • V případě, že cizinec nastoupí k výkonu práce, musí o tom zaměstnavatel písemně informovat krajskou pobočku Úřadu práce nejpozději v den nástupu zaměstnance z ciziny.
 • Informovat pracovní úřad musí ve lhůtě 10 pracovních dnů zaměstnavatel také pokud se jakkoliv změní údaje zaměstnance či nastane situace, při které již zaměstnanec nepotřebuje zaměstnaneckou kartu (např. rozvázání pracovního poměru).
 • Firma zaměstnávající cizince je povinna vést evidenci o cizincích a také archivovat všechny dokumenty prokazující oprávněnost pobytu cizince v České republice a to nejen po celou dobu zaměstnání, ale také 3 roky od rozvázání pracovního poměru.

O které povolení mohou cizinci zažádat?

Jako první se nabízí možnost krátkodobého víza, které je však platné pouze na dobu maximálně 90 dnů do vstupu do schengenského prostoru. K tomuto vízu musí být pro legální zaměstnávání vydáno také pracovní povolení. Toto povolení však nelze chápat jako efektivní řešení pro zaměstnavatele. Pobyt cizince v průběhu 180 dní totiž nemůže přesáhnout 90 dnů a doba jednotlivých pobytů se sčítá. Pokud tedy cizinec vycestuje ze schengenského prostoru, není možné, aby se z ciziny hned vrátil do ČR.

Mnoho lidí mluví také o bezvízovém styku s Ukrajinou, avšak tento bezvízový styk neplatí v případě, že chce cizinec na území Česka pracovat. Lze ho však využít pro hledání zaměstnání, jako čas pro pracovní pohovory a pro přípravu na budoucí zaměstnání u tuzemských firem.

Režim Ukrajina

Zaměstnávání vysokokvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny je od roku 2018 zrychleno díky dlouhodobé iniciativě Hospodářské komory ČR s názvem Režim Ukrajina. V rámci tohoto programu došlo k navýšení kapacity pro ukrajinské uchazeče o Zaměstnaneckou kartu (více o Zaměstnanecké kartě se dočtete níže) a to z 10 na 20 tisíc pracovních sil. Toto navýšení a navíc posílení administrativní podpory při vyřizování žádostí vedlo ke zrychlení procesu a tím i efektivnosti při přijímání pracovníků z Ukrajiny.

Pokud podnik splní několik podmínek a zažádá o přijetí do programu Režim Ukrajina, Hospodářská komora ČR má právo ho do programu zařadit. Aby se do Režimu Ukrajina společnost kvalifikovala, musí splnit následující podmínky:

 • minimálně dvouletá existence společnosti,
 • minimálně 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,
 • pravidelné zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky),
 • lhůta 30-ti dní od nahlášení volného pracovního místa na Úřadu práce.

Pokud vás taková možnost zajímá a splňujete podmínky, na stránkách Hospodářské komory ČR najdete všechny potřebné informace o tom, jaké dokumenty je potřebné k žádosti dodat a také konkrétní formuláře ke stažení.

České zaměstnavatelé nejvíce zajímají možnosti dlouhodobého pobytu cizinců v tuzemsku. Tyto víza se momentálně vydávají prostřednictvím Zaměstnaneckých karet. Podívejme se tedy na ně blíže.

Jaký je rozdíl mezi Zaměstnaneckou a Modrou kartou?

Pracovník ze zahraničí mimo Evropské unie může pracovat v České republice za předpokladu, že získá povolení k pobytu a povolení k zaměstnání. Od roku 2014 byly tyto povolení v rámci usnadnění zaměstnávání cizinců nahrazeny novými druhy oprávnění k pobytu, tzv. Zaměstnaneckou a Modrou kartou.

Obě povolení slouží pro dlouhodobý pobyt cizinců v pracovně-právním vztahu v trvání více než 3 měsíce, maximálně však do dvou let. Poté lze tyto povolení opakovaně prodloužit. Obě mají duální charakter, tedy slouží jako povolení k pobytu i zaměstnání a tak má cizinec oprávnění změnit zaměstnavatele v rámci dostupných nabídek pro cizince bez toho, aby musel žádat o nové povolení. Nové zaměstnání pouze musí být předem nahlášeno Ministerstvu vnitra ČR a následně schváleno.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta slouží jako povolení k pobytu a k zaměstnání pro jakoukoliv profesi bez ohledu na kvalifikaci či odbornost zahraničního pracovníka. Lze ji získat pouze pro pozice uveřejněné v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

„Žádost o zaměstnaneckou kartu“ podává samotný cizinec na zastupitelském úřadu ČR. Její vzor si lze stáhnout na stránkách ministerstva vnitra zde: www.mvcr.cz.

K žádosti je nutno přiložit: platný cestovní doklad, fotografii, pracovní smlouvu, dohodu o práci nebo smlouvu o smlouvě budoucí, doklady dokazující odbornou způsobilost (pokud to vyžaduje charakter zaměstnání či mezinárodní dohody) a na požádání také další dokumenty.

Modrá karta

Modrá karta je v mnoha směrech podobná té zaměstnanecké. Velký rozdíl však představuje dostupnost pouze pro cizince s vysokou kvalifikací. Tou se rozumí vysokoškolské vzdělání či vyšší odborné vzdělání v trvání minimálně 3 roky. Cizinec v rámci ní musí být zaměstnán na plný úvazek a dosahovat plat alespoň 1,5 násobek průměrné hrubé mzdy v ČR.

Jakou taktiku si jako firma zvolíte při zaměstnávání cizinců, je zcela na vás

Firmy mají několik možností, jak zaměstnávat cizince. Mohou celý proces vést sami, obrátit se na agenturu pouze v rámci marketingových služeb nebo se zcela spolehnout na profesionální služby spolehlivé agentury. Při tomto rozhodnutí neexistuje pouze jedno správné řešení. Je na vás jako na firmě, abyste reálně zvážili své silné a slabé stránky, přemýšleli nad možnými riziky či zisky a podle toho správně zvolili strategii, která vás dovede k úspěchu.

1. Vaše firma bude celý proces provádět sama

Pokud máte jako zaměstnavatel možnost dohlédnout na celý proces zaměstnávání cizinců ve své vlastní režii, je to velká výhoda. Musíte však být obezřetní a dávat si pozor na několik skutečností. Pro odborné rady a přehled problematiky se můžete obrátit na příručku Hospodářské komory ČR, ve které najdete spousty užitečných informací.

Nejenom administrativa je však úskalím, které vás na cestě k bezpečnému svépomocnému zaměstnávání čeká. Je potřeba připravit se i na další atributy spojené se zaměstnáváním zahraničních pracovníků. Při procesu vás bude čekat:

 • Jednání s úřady práce a cizineckou policí.
 • Potřeba zajištění víz a pracovních povolení.
 • Potřeba zajištění a archivace kompletní dokumentace.
 • Provádění imigračního a mzdového servisu.
 • Doprava do České republiky a zajištění vhodného ubytování.

Pro tyto úkony se nejlépe připravíte, pokud ve firmě budete mít spolupracovníka, který se bude schopen domluvit se zaměstnanci z ciziny a vše efektivně a správně vykomunikovat i v náležitém jazyce cizinců.

Pomůžeme vám s recruitment marketingem

Pokud se o celý proces dokážete postarat sami, ale nejste si jisti, jak o sobě dát vědět novým uchazečům o práci v cizině, naše agentura WorkintenseGroup Solutions má pro vás řešení na míru. Tím je Recruitment marketing. Že jste ještě o Recruitment marketingu neslyšeli?

Jde o formu marketingu, pomocí které dostaneme vaši nabídku práce k relevantním uchazečům ze zahraničí o práci v České republice. O pracovní pozici se tak přes precizně zacílené marketingové kanály, jako jsou online nabídky, kariérní stránky, doporučení spokojených zaměstnanců, sociální média, blogy či telefonické kontakty, dozví vhodný kandidát. Přesně podle vašich potřeb. Rychle a efektivně. Vše probíhá přes náš portál pro vícejazyčné uchazeče v tuzemsku a Evropě cz.workmarket.eu. Službu Recruitment marketing získáte po zakoupení placené inzerce na tomto portálu.

Jak přesně inzerce na cz.workmarket.eu funguje?

Základní inzerci poskytujeme na portálu cz.workmarket.eu zdarma. Pokud je vaše nabídka nadstandardní, tedy obsahuje nadprůměrné platové podmínky v dané oblasti nebo různé benefity, dostane se díky našim propracovaným systémům na popřední místa bez toho, abyste ji museli finančně podporovat.

Pokud je však nabídka průměrná, srovnatelná s ostatními či o něco méně zajímavá, doporučujeme pro její zvýraznění zvážit placenou verzi „PRO“. Tak můžete svou nabídku dostat na přední místa inzerce, do reklamy na Google, na sociální sítě jako Facebook či LinkedIn či do naší pravidelné mailing nabídky.

Naše společnost spolupracuje s více než 150 pracovními portály a agregátory v Evropě, na kterých se vaše nabídka v rámci programu „PRO“ zveřejní. Díky tomu máte se svým inzerátem mnohem větší dosah a nabídka se zobrazuje zajímavým zájemcům o práci přesně podle vašich požadavků. Že se vám to líbí, ale nemůžete pro takovou nabídku zformulovat ta správná slova? To nevadí! V rámci placené spolupráce vám s přípravou poutavého a lákavého inzerátu rádi pomůžeme.

Víme však, že specifické obory podnikání si vyžadují různé metody recruitment marketingu. V rámci služby „PRO“ analyzujeme potřeby každého klienta tak, abychom vám ušili službu přesně na míru a zvolili vhodné aktivity k tomu, abychom pro vás našli vhodné kandidáty o zaměstnání. Máte zájem? Prohlédněte si náš ceník a další informace o službě.

2. Vaše firma se obrátí na profesionální agenturu. Jaké služby tak dostane?

S profesionální agenturou by mělo být pro vás najímání cizinců příjemnou záležitostí. Taková spolupráce má pro firmu mnoho výhod:

 1. Obsadíte nedostatkové pozice ve vaší firmě a můžete se naplno věnovat tomu, co vám jde nejlépe – svému podnikání.
 2. Zbavíte se stresu z nedodržení termínů dodávek.
 3. Získáte spolehlivé, motivované pracovníky s minimálním rizikem fluktuace a z kulturně blízkého prostředí.

Naše agentura WorkintenseGroup Solutions pro vás dokáže v tomto ohledu připravit servis na míru. Za 25 let, které působíme na trhu, jsme se naučili, jak klientům pomoct v nastavení a výběru té správné strategie tak, aby jednoduše a efektivně získali spolehlivé zahraniční zaměstnance, které potřebují. Jsme lídrem v rámci inovativních řešení v oblasti zaměstnávání v centrální a východní Evropě. Každý den spojujeme více než 15 000 lidí se smysluplnou prací a širokou škálou dovedností v různých průmyslových odvětvích. Pracuje s námi na 4 000 firem a svým klientům pomáháme v cestě za úspěchem. Navrhujeme vhodnou vízovou alternativu s ohledem na vaše požadavky a potřeby.

Co vše pro vás můžeme jako agentura udělat

 • Vybereme kvalifikované zaměstnance podle vašich požadavků.
 • Jednáme s úřady práce a cizineckou policii.
 • Při zaměstnávání cizinců vám zajistíme poradenský servis.
 • Zajistíme víza a pracovních povolení.
 • Stejně tak zajišťujeme kompletní dokumentaci.
 • Provádíme imigrační a mzdový servis v ČR.
 • Zajistíme dopravu pracovníků do České republiky a také vhodné ubytování.
 • Dostanete u nás profesionální služby česky mluvícího koordinátora.
 • Dokážeme zajistit i komplexní outsourcingové služby pro vaši společnost v těchto oblastech facility managementu (recepce, ostraha, úklidové služby) či kontroly kvality / třídění atd.

Proč se rozhodnout právě pro agenturu WorkintenseGroup Solutions?

 • Přebíráme odpovědnost za proces a případné škody jsou u nás kryté spolehlivými pojistnými smlouvami.
 • Díky komplexnímu převzetí případu máme možnost šetřit provozní i administrativní náklady.
 • Jsme flexibilní v rámci krytí procesních výkyvu.
 • Seženeme vám dostatek pracovní sily v kvalitě, kterou požadujete.
 • Máme znalosti a zkušenosti, do spolupráce přinášíme vlastní know how.

 

Pokud se rozhodnete pro služby agentury, spolehněte se na někoho, komu věříte. Rádi vám pomůžeme a společně se podíváme na vaše konkrétní potřeby. Pak najdeme vhodné řešení „ušité pro vás na míru“. Přehled našich služeb a další informace najdete na webu www.workintensegroup.eu.